Contractenrecht

Opstellen van contracten. Het beoordelen van contracten in het algemeen bijv. franchise-contracten, agentuur-contracten, koopcontracten, algemene voorwaarden etc. adviseren bij geschillen en het voeren van procedures. Een goed contract is de basis van elke samenwerking. Sommige ondernemers denken zelf een contract te kunnen opstellen. Door middel van knippen en plakken van voorbeelden die via het internet worden gevonden, wordt dan een contract opgesteld. Vaak komt men dan van een koude kermis thuis als er een conflict ontstaat. Want als er een conflict ontstaat wordt gekeken naar de basis nl. het contract. De problemen beginnen goed als de bepalingen niet goed zijn verwoord. Bijv. de bepalingen zijn niet duidelijk en voor velerlei uitleg vatbaar. De rechter zal dan het contract gaan uitleggen aan de hand van de bedoeling van partijen. Het kan zijn dat die uitleg niet strookt met hetgeen u voor ogen had.

Het komt veel voor dat ondernemers een contract ondertekenen zonder zich vooraf te laten adviseren over de inhoud door een advocaat. Op goed vertrouwen wordt het contract ondertekend. Pas als er problemen zijn komt de ondernemer bij de advocaat. En helaas kan de advocaat niet altijd de positie van de ondernemer verbeteren. Ons advies is dan ook altijd. Bezint voordat u tekent en laat u altijd vooraf adviseren. Het opstellen van een contract is een investering en geen kostenpost.

contractenrecht

We bellen u terug!

Laat uw telefoonnummer achter, dan bellen we u zo spoedig mogelijk terug.


    Openingstijden:

    8:30 tot 17:15 op werkdagen.