Categorie: Arbeidsrecht

Kantonrechter weegt het belang van de kinderen mee en wijst het verzoek tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de huurwoning af

Door Kim Van Oosten op 03 nov 2022 / Plaats een reactie

De rechtbank Amsterdam heeft recent een bijzondere uitspraak gedaan in een zaak die speelde tussen verhuurder Rochdale en een huurster. De huurster was in het jaar voorafgaand aan de procedure al veroordeeld tot betaling van een huurachterstand aan Rochdale. In het desbetreffende vonnis was eveneens de tussen partijen getroffen betalingsregeling opgenomen. Echter na deze procedure […]

Lees meer »

Duur partneralimentatie per 1 januari 2020 gewijzigd

Door Kim Van Oosten op 13 jun 2019 / Plaats een reactie

Recent is het gewijzigde wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen door de Eerste Kamer. Het aannemen van dit wetsvoorstel zal van invloed zijn op de duur van alle partneralimentatieverzoeken die op of na 1 januari 2020 gedaan worden. Onder de huidige wetgeving bedraagt de duur van partneralimentatie maximaal twaalf jaar. De Wet herziening partneralimentatie brengt de alimentatieduur […]

Lees meer »

Griffierechten per 1 januari 2019 verhoogd

Door Glenn Haulussy op 10 dec 2018 / Plaats een reactie

Op 14 november 2018 heeft minister Dekker van Rechtsbescherming de griffierechten per 1 januari 2019 bekend gemaakt. Onderstaand treft u de griffierechten aan voor civiele zaken die vanaf 1 januari 2019 voor het eerst dienen bij een gerechtelijke instantie.   Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek Griffierecht voor niet-natuurlijke personen Griffierecht voor […]

Lees meer »

Wijziging arbeidswetgeving- Wet Arbeid in Balans

Door Glenn Haulussy op 12 nov 2018 / Plaats een reactie

Op 1 juli 2015 is de arbeidswetgeving ingrijpend gewijzigd door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De bedoeling was dat ontslag goedkoper en makkelijker zou zijn. Daarnaast was het de bedoeling dat flex minder flex zou worden en eerder een vast dienstverband zou worden aangeboden. Na ruim drie jaar is gebleken dat […]

Lees meer »

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Door Glenn Haulussy op 19 dec 2017 / Plaats een reactie

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking, ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Bij het verwerken van persoonsgegevens heeft u dan niet meer te maken met de Wet bescherming persoonsgegevens, maar met deze nieuwe regels van de AVG. Het doel van deze nieuwe privacywetgeving is om […]

Lees meer »

Opvallende wijzigingen van de WWZ (Regeerakkoord 2017-2021)

Door Glenn Haulussy op 11 okt 2017 / Plaats een reactie

Het heeft even geduurd maar op 10 oktober 2017 hebben VVD, CDA, D66 en CU het regeerakkoord gepresenteerd. Voor wat betreft het arbeidsrecht (WWZ) komen er een aantal veranderingen aan die ik hieronder zal opsommen:

Lees meer »

Wet Werk en Zekerheid

Door Glenn Haulussy op 28 nov 2014 / Plaats een reactie

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid zal voor het MKB grote gevolgen hebben. Flex wordt minder flex en vast wordt vaster. Het wordt er niet eenvoudiger op een arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen. Zo biedt de wet de mogelijkheid aan werknemers in hoger beroep en in cassatie te gaan van een ontbindingsbeschikking van de kantonrechter. De (redelijke) gronden van ontbinding zijn gelimiteerd en de werkgever moet de ontslaggrond echt aantonen. Onder de huidige wetgeving gelden nog de zgn. gewichtige redenen maar in de nieuwe wetgeving zijn deze er niet meer.

Nu kan een kantonrechter op grond van een combinatie van redenen en omstandigheden de arbeidsovereenkomst ontbinden. Dat zal straks niet meer lukken. Dit betekent voor de werkgever dat de werknemer eisen zal stellen met betrekking tot de vergoeding. Dat terwijl het juist de bedoeling was dat het ontslag goedkoper zou moeten zijn.

Lees meer »