Categorie: Familierecht

Griffierechten per 1 januari 2019 verhoogd

Door Glenn Haulussy op 10 dec 2018 / Plaats een reactie

Op 14 november 2018 heeft minister Dekker van Rechtsbescherming de griffierechten per 1 januari 2019 bekend gemaakt. Onderstaand treft u de griffierechten aan voor civiele zaken die vanaf 1 januari 2019 voor het eerst dienen bij een gerechtelijke instantie.   Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek Griffierecht voor niet-natuurlijke personen Griffierecht voor […]

Lees meer »

Nieuw percentage zorgkorting toegevoegd aan rapport Alimentatienormen

Door Kim Van Oosten op 18 jan 2018 / Plaats een reactie

De niet-verzorgende ouder, oftewel de ouder met de omgangsregeling, maakt gedurende de tijd dat de kinderen bij hem/haar verblijven ook kosten voor de kinderen. Er wordt in natura in een gedeelte van de behoefte van de kinderen voorzien. Bij het berekenen van de door de niet-verzorgende ouder te betalen kinderalimentatie wordt hiermee rekening gehouden door […]

Lees meer »

Wettelijk indexeringspercentage alimentatie 2018 bekend

Door Kim Van Oosten op 09 nov 2017 / Plaats een reactie

Op 3 november jl. heeft de minister van Justitie en Veiligheid bekend gemaakt dat een vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud met ingang van 1 januari 2018 van rechtswege wordt verhoogd met 1,5%, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten.

Lees meer »

Kindgebonden budget niet bepalend voor behoefte aan partneralimentatie

Door Kim Van Oosten op 19 jul 2017 / Plaats een reactie

Onlangs heeft het Gerechtshof Den Haag de volgende prejudiciële vraag aan de Hoge Raad gesteld: “Moet in het kader van de vaststelling van de op de voet van artikel 1:157 BW door de ene aan de andere (gewezen) echtgenoot verschuldigde uitkering tot levensonderhoud rekening worden gehouden met het door de onderhoudsgerechtigde echtgenoot ontvangen kindgebonden budget, […]

Lees meer »

Het weigeren van toestemming tot erkenning van een kind

Door Kim Van Oosten op 30 mrt 2017 / Plaats een reactie

Door de erkenning van een kind ontstaat de fictie dat de man in kwestie ook de biologische vader van het kind is. Het is echter zo dat de erkenner niet altijd ook de biologische vader van het kind is. Erkenning kan immers ook dan geschieden, mits de erkennen tenminste zestien jaren is en voorts op […]

Lees meer »

Wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen

Door Kim Van Oosten op 30 mrt 2017 / Plaats een reactie

Op 28 maart jl. is het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Swinkels (D66), Recourt (PvdA) en Van Oosten (VVD) dat in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen beperkt aangenomen. Het voorstel werd met een minimale meerderheid aangenomen. Met het voorstel vindt er een wijziging van het huidige basisstelsel plaats. […]

Lees meer »

Toestemming tot verhuizing met minderjarige kinderen

Door Kim Van Oosten op 23 feb 2017 / Plaats een reactie

Als ouders met minderjarige kinderen uit elkaar gaan, kan het zo zijn dat de hoofdverzorgende ouder met de minderjarigen wil verhuizen naar een andere plaats of zelfs naar een ander land. Is er sprake van gezamenlijk gezag, dan zal de niet-verzorgende ouder toestemming moeten verlenen voor deze verhuizing. Bij het uitblijven van overeenstemming kan het geschil […]

Lees meer »

Voorwaardelijk karakter van erkenning door andere man dan verwekker

Door Kim Van Oosten op 08 jul 2016 / Plaats een reactie

Door de erkenning van een kind door een man ontstaat de fictie dat deze man naast de juridische vader van het kind ook de biologische vader van het kind is. Niet altijd is de erkenner echter ook de biologische vader van het kind. Het komt dan ook geregeld voor dat een moeder haar kind laat […]

Lees meer »

Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

Door Kim Van Oosten op 29 jun 2016 / Plaats een reactie

Op dit moment ligt er bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot herziening van de partneralimentatie. De initiatiefnemers van dit voorstel willen de partneralimentatie eerlijker, makkelijker en korter maken. Het huidige stelsel van partneralimentatie voldoet volgens hen op veel punten niet (meer). Het nieuwe stelsel zal, als het door de Eerste Kamer wordt aangenomen, slechts […]

Lees meer »

Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden aangenomen

Door Kim Van Oosten op 14 jun 2016 / Plaats een reactie

Dit wetsvoorstel verbetert in Boek 4 BW de bescherming van erfgenamen tegen nalatenschapsschulden. De regering wil door verduidelijking van de regeling voor zuivere aanvaarding voorkomen dat erfgenamen in financiële problemen komen. Straks is pas sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers. Ook komt […]

Lees meer »