Kantonrechter weegt het belang van de kinderen mee en wijst het verzoek tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de huurwoning af

Door Kim Van Oosten op 03 nov 2022 / Plaats een reactie

De rechtbank Amsterdam heeft recent een bijzondere uitspraak gedaan in een zaak die speelde tussen verhuurder Rochdale en een huurster.

De huurster was in het jaar voorafgaand aan de procedure al veroordeeld tot betaling van een huurachterstand aan Rochdale. In het desbetreffende vonnis was eveneens de tussen partijen getroffen betalingsregeling opgenomen. Echter na deze procedure is de huurachterstand van huurster opgelopen. Rochdale vordert in de tweede procedure ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde vanwege de herhaalde wanprestatie.

Huurster voert verweer. Zij brengt naar voren dat er opnieuw problemen ontstaan zijn toen er beslag op haar uitkering gelegd werd en de beslagvrije voet niet gerespecteerd werd. Inmiddels heeft zij zich gewend tot een schuldhulpverlener en de lopende huur wordt betaald. Zij wenst alles te doen om te voorkomen dat zij haar woning verliest, gezien het feit dat zij dan ook geen woning meer heeft voor haar kinderen.

De kantonrechter wijst de gevorderde ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning af op grond van het bepaalde in artikel 3 van het Internationaal Verdrag voor de rechten van het Kind. De kantonrechter is van mening dat Rochdale, die als particuliere instelling voor maatschappelijk welzijn kan worden beschouwd, op geen enkele wijze de belangen van de kinderen in de besluitvorming heeft meegenomen terwijl de belangen van de kinderen de eerste overweging moeten vormen. Daarbij acht de kantonrechter het ook van belang dat de lopende huur tijdig betaald wordt en huurster zich inmiddels laat bijstaan door een schuldhulpverlener waardoor er vooralsnog voldoende zekerheid is dat zij ook in de toekomst de huur zal blijven ontvangen. Bovendien zal een ontruiming geen garantie zijn voor Rochdale dat de achterstand eerder betaald wordt door huurster. Sterker nog: bij een ontruiming zullen de financiële problemen naar verwachting eerder toenemen waardoor betaling langer op zich laat wachten. 

Wordt u geconfronteerd met een mogelijke ontbinding van uw huurovereenkomst of ontruiming van uw woning, neem dan gerust contact op.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.