Tag: kindgebonden budget

Kindgebonden budget niet bepalend voor behoefte aan partneralimentatie

Door Kim Van Oosten op 19 jul 2017 / Plaats een reactie

Onlangs heeft het Gerechtshof Den Haag de volgende prejudiciële vraag aan de Hoge Raad gesteld: “Moet in het kader van de vaststelling van de op de voet van artikel 1:157 BW door de ene aan de andere (gewezen) echtgenoot verschuldigde uitkering tot levensonderhoud rekening worden gehouden met het door de onderhoudsgerechtigde echtgenoot ontvangen kindgebonden budget, […]

Lees meer »

Erkenning door de biologische vader

Door Kim Van Oosten op 13 jan 2016 / Plaats een reactie

Indien een vrouw bevalt van een kind, is zij van rechtswege de juridische moeder van het kind. De biologische vader van een kind is echter niet in alle gevallen ook automatisch de juridische vader van het kind. Dit is enkel het geval indien de biologische vader op het tijdstip van geboorte van het kind met […]

Lees meer »

Kindgebonden Budget – visie Hoge Raad

Door Glenn Haulussy op 09 okt 2015 / Plaats een reactie

Op 25 juni 2015 berichtten wij u in de blog dat er in het kader van het berekenen van de kinderalimentatie en het al dan niet meenemen van het door een van de ouders te ontvangen kindgebonden budget prejudiciele vragen aan de Hoge Raad waren gesteld. Vandaag, 9 oktober 2015, heeft de Hoge Raad zich […]

Lees meer »

Kindgebonden Budget

Door Glenn Haulussy op 25 jun 2015 / Plaats een reactie

  Per 1 januari 2015 is er door de Wet Hervorming Kindregelingen een en ander veranderd ten aanzien van de berekening van de kinderalimentatie. Zo zijn er een aantal toeslagen voor alleenstaande ouders komen te vervallen, en in de plaats daarvan is het kindgebonden budget dat bij de Belastingdienst kan worden aangevraagd verhoogd met een […]

Lees meer »