Tag: partneralimentatie

Kindgebonden budget niet bepalend voor behoefte aan partneralimentatie

Door Kim Van Oosten op 19 jul 2017 / Plaats een reactie

Onlangs heeft het Gerechtshof Den Haag de volgende prejudiciële vraag aan de Hoge Raad gesteld: “Moet in het kader van de vaststelling van de op de voet van artikel 1:157 BW door de ene aan de andere (gewezen) echtgenoot verschuldigde uitkering tot levensonderhoud rekening worden gehouden met het door de onderhoudsgerechtigde echtgenoot ontvangen kindgebonden budget, […]

Lees meer »

Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

Door Kim Van Oosten op 29 jun 2016 / Plaats een reactie

Op dit moment ligt er bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot herziening van de partneralimentatie. De initiatiefnemers van dit voorstel willen de partneralimentatie eerlijker, makkelijker en korter maken. Het huidige stelsel van partneralimentatie voldoet volgens hen op veel punten niet (meer). Het nieuwe stelsel zal, als het door de Eerste Kamer wordt aangenomen, slechts […]

Lees meer »

Wetsvoorstel wijziging partneralimentatie

Door Kim Van Oosten op 07 jul 2015 / Plaats een reactie

Eind juni 2015 is door een aantal regeringspartijen een wetsvoorstel ingediend met betrekking tot de wijziging van de regels omtrent partneralimentatie. Volgens deze regeringspartijen dient de wet te worden gemoderniseerd voor wat betreft de hoogte van de te betalen alimentatie en de duur ervan. Onder de huidige regels kan de alimentatiegerechtigde ex-echtgenoot na de echtscheiding […]

Lees meer »