Toestemming tot verhuizing met minderjarige kinderen

Door Kim Van Oosten op 23 feb 2017 / Plaats een reactie

Als ouders met minderjarige kinderen uit elkaar gaan, kan het zo zijn dat de hoofdverzorgende ouder met de minderjarigen wil verhuizen naar een andere plaats of zelfs naar een ander land. Is er sprake van gezamenlijk gezag, dan zal de niet-verzorgende ouder toestemming moeten verlenen voor deze verhuizing. Bij het uitblijven van overeenstemming kan het geschil op de voet van art. 1:253a BW ter beoordeling aan de rechter worden voorgelegd. Volgens vaste jurisprudentie dient de rechtbank de belangen van alle betrokkenen in aanmerking te nemen en tegen elkaar af te wegen. Het belang van het kind staat daarbij voorop, maar dit niet niet weg dat, afhankelijk van alle omstandigheden van het geval, andere belangen zwaarder kunnen wegen.

De door de Hoge Raad ontwikkelde criteria die een rol spelen bij beoordeling van een verzoek tot verhuizing zijn met name:

  • de noodzaak om te verhuizen;
  • de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  • de door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
  • de mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
  • de rechten van de andere ouder en de minderjarige op onverminderd contact met elkaar in een vertrouwde omgeving;
  • de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
  • de frequentie van het contact tussen de minderjarige en de andere ouder voor en na de verhuizing;
  • de leeftijd van de minderjarige, zijn mening en de mate waarin de minderjarige geworteld is in zijn omgeving of juist extra gewend is aan verhuizingen;
  • de (extra) kosten van de omgang na de verhuizing.

Als uitgangspunt geldt verder dat een ouder bij wie de minderjarige zijn hoofdverblijfplaats heeft in beginsel de gelegenheid dient te krijgen om met de minderjarige en een nieuwe partner elders een gezinsleven en een toekomst op te bouwen.  De omstandigheden van het geval moeten, na een belangenafweging, een dergelijke beslissing ook rechtvaardigen.

Wordt u geconfronteerd met een voorgenomen verhuizing van uw ex-partner en de kinderen of wilt u zelf met de kinderen verhuizen, neem dan contact met mij op.

Kim van Oosten

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.