Arrest Hof Leeuwarden inzake Yarden Uitvaartverzekering N.V.

Door Mark Harten op 01 dec 2020 / Plaats een reactie

Het Hof Leeuwarden heeft op 1 december 2020 in spoedappel geoordeeld dat Yarden verzekerden geen spoedeisend belang hebben bij een voorlopige ordemaatregel, omdat de kostenverhoging op de natura uitvaartverzekering door Yarden over 2019 slechts € 64,00 beloopt. Eerst zal in een bodemprocedure bij de rechtbank vastgesteld moeten worden of Yarden op basis van de ‘En […]

Lees meer »

Duur partneralimentatie per 1 januari 2020 gewijzigd

Door Kim Van Oosten op 13 jun 2019 / Plaats een reactie

Recent is het gewijzigde wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen door de Eerste Kamer. Het aannemen van dit wetsvoorstel zal van invloed zijn op de duur van alle partneralimentatieverzoeken die op of na 1 januari 2020 gedaan worden. Onder de huidige wetgeving bedraagt de duur van partneralimentatie maximaal twaalf jaar. De Wet herziening partneralimentatie brengt de alimentatieduur […]

Lees meer »

Griffierechten per 1 januari 2019 verhoogd

Door Glenn Haulussy op 10 dec 2018 / Plaats een reactie

Op 14 november 2018 heeft minister Dekker van Rechtsbescherming de griffierechten per 1 januari 2019 bekend gemaakt. Onderstaand treft u de griffierechten aan voor civiele zaken die vanaf 1 januari 2019 voor het eerst dienen bij een gerechtelijke instantie.   Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek Griffierecht voor niet-natuurlijke personen Griffierecht voor […]

Lees meer »

Wijziging arbeidswetgeving- Wet Arbeid in Balans

Door Glenn Haulussy op 12 nov 2018 / Plaats een reactie

Op 1 juli 2015 is de arbeidswetgeving ingrijpend gewijzigd door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De bedoeling was dat ontslag goedkoper en makkelijker zou zijn. Daarnaast was het de bedoeling dat flex minder flex zou worden en eerder een vast dienstverband zou worden aangeboden. Na ruim drie jaar is gebleken dat […]

Lees meer »

Nieuw percentage zorgkorting toegevoegd aan rapport Alimentatienormen

Door Kim Van Oosten op 18 jan 2018 / Plaats een reactie

De niet-verzorgende ouder, oftewel de ouder met de omgangsregeling, maakt gedurende de tijd dat de kinderen bij hem/haar verblijven ook kosten voor de kinderen. Er wordt in natura in een gedeelte van de behoefte van de kinderen voorzien. Bij het berekenen van de door de niet-verzorgende ouder te betalen kinderalimentatie wordt hiermee rekening gehouden door […]

Lees meer »

Beschrijvende merken worden zonder pardon geweigerd! Zorg voor een onderscheidend merk.

Door Jerry Considine op 20 dec 2017 / Plaats een reactie

Beschrijvende merken worden zonder pardon door het merkenbureau geweigerd. Iedereen kan zich wellicht indenken, dat je het woord “boter” niet als merk kunt deponeren voor boter zodat anderen  niet meer het woord “boter” kunnen gebruiken. Dergelijke “soortnamen” moeten voor iedereen worden vrij gehouden.Het is net zo voor de hand liggend dat hetzelfde geldt voor “beschrijvende” […]

Lees meer »

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Door Glenn Haulussy op 19 dec 2017 / Plaats een reactie

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking, ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Bij het verwerken van persoonsgegevens heeft u dan niet meer te maken met de Wet bescherming persoonsgegevens, maar met deze nieuwe regels van de AVG. Het doel van deze nieuwe privacywetgeving is om […]

Lees meer »

Wettelijk indexeringspercentage alimentatie 2018 bekend

Door Kim Van Oosten op 09 nov 2017 / Plaats een reactie

Op 3 november jl. heeft de minister van Justitie en Veiligheid bekend gemaakt dat een vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud met ingang van 1 januari 2018 van rechtswege wordt verhoogd met 1,5%, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten.

Lees meer »

Opvallende wijzigingen van de WWZ (Regeerakkoord 2017-2021)

Door Glenn Haulussy op 11 okt 2017 / Plaats een reactie

Het heeft even geduurd maar op 10 oktober 2017 hebben VVD, CDA, D66 en CU het regeerakkoord gepresenteerd. Voor wat betreft het arbeidsrecht (WWZ) komen er een aantal veranderingen aan die ik hieronder zal opsommen:

Lees meer »

Kindgebonden budget niet bepalend voor behoefte aan partneralimentatie

Door Kim Van Oosten op 19 jul 2017 / Plaats een reactie

Onlangs heeft het Gerechtshof Den Haag de volgende prejudiciële vraag aan de Hoge Raad gesteld: “Moet in het kader van de vaststelling van de op de voet van artikel 1:157 BW door de ene aan de andere (gewezen) echtgenoot verschuldigde uitkering tot levensonderhoud rekening worden gehouden met het door de onderhoudsgerechtigde echtgenoot ontvangen kindgebonden budget, […]

Lees meer »
© 2021 Haulussy The Law Company. Alle rechten voorbehouden — Made By 7