Nieuw percentage zorgkorting toegevoegd aan rapport Alimentatienormen

Door Kim Van Oosten op 18 jan 2018 / Plaats een reactie

De niet-verzorgende ouder, oftewel de ouder met de omgangsregeling, maakt gedurende de tijd dat de kinderen bij hem/haar verblijven ook kosten voor de kinderen. Er wordt in natura in een gedeelte van de behoefte van de kinderen voorzien. Bij het berekenen van de door de niet-verzorgende ouder te betalen kinderalimentatie wordt hiermee rekening gehouden door […]

Lees meer »

Beschrijvende merken worden zonder pardon geweigerd! Zorg voor een onderscheidend merk.

Door Jerry Considine op 20 dec 2017 / Plaats een reactie

Beschrijvende merken worden zonder pardon door het merkenbureau geweigerd. Iedereen kan zich wellicht indenken, dat je het woord “boter” niet als merk kunt deponeren voor boter zodat anderen  niet meer het woord “boter” kunnen gebruiken. Dergelijke “soortnamen” moeten voor iedereen worden vrij gehouden.Het is net zo voor de hand liggend dat hetzelfde geldt voor “beschrijvende” […]

Lees meer »

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Door Glenn Haulussy op 19 dec 2017 / Plaats een reactie

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking, ook wel bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Bij het verwerken van persoonsgegevens heeft u dan niet meer te maken met de Wet bescherming persoonsgegevens, maar met deze nieuwe regels van de AVG. Het doel van deze nieuwe privacywetgeving is om […]

Lees meer »

Wettelijk indexeringspercentage alimentatie 2018 bekend

Door Kim Van Oosten op 09 nov 2017 / Plaats een reactie

Op 3 november jl. heeft de minister van Justitie en Veiligheid bekend gemaakt dat een vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud met ingang van 1 januari 2018 van rechtswege wordt verhoogd met 1,5%, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten.

Lees meer »

Opvallende wijzigingen van de WWZ (Regeerakkoord 2017-2021)

Door Glenn Haulussy op 11 okt 2017 / Plaats een reactie

Het heeft even geduurd maar op 10 oktober 2017 hebben VVD, CDA, D66 en CU het regeerakkoord gepresenteerd. Voor wat betreft het arbeidsrecht (WWZ) komen er een aantal veranderingen aan die ik hieronder zal opsommen:

Lees meer »

Kindgebonden budget niet bepalend voor behoefte aan partneralimentatie

Door Kim Van Oosten op 19 jul 2017 / Plaats een reactie

Onlangs heeft het Gerechtshof Den Haag de volgende prejudiciële vraag aan de Hoge Raad gesteld: “Moet in het kader van de vaststelling van de op de voet van artikel 1:157 BW door de ene aan de andere (gewezen) echtgenoot verschuldigde uitkering tot levensonderhoud rekening worden gehouden met het door de onderhoudsgerechtigde echtgenoot ontvangen kindgebonden budget, […]

Lees meer »

Het weigeren van toestemming tot erkenning van een kind

Door Kim Van Oosten op 30 mrt 2017 / Plaats een reactie

Door de erkenning van een kind ontstaat de fictie dat de man in kwestie ook de biologische vader van het kind is. Het is echter zo dat de erkenner niet altijd ook de biologische vader van het kind is. Erkenning kan immers ook dan geschieden, mits de erkennen tenminste zestien jaren is en voorts op […]

Lees meer »

Wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen

Door Kim Van Oosten op 30 mrt 2017 / Plaats een reactie

Op 28 maart jl. is het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Swinkels (D66), Recourt (PvdA) en Van Oosten (VVD) dat in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen beperkt aangenomen. Het voorstel werd met een minimale meerderheid aangenomen. Met het voorstel vindt er een wijziging van het huidige basisstelsel plaats. […]

Lees meer »

Toestemming tot verhuizing met minderjarige kinderen

Door Kim Van Oosten op 23 feb 2017 / Plaats een reactie

Als ouders met minderjarige kinderen uit elkaar gaan, kan het zo zijn dat de hoofdverzorgende ouder met de minderjarigen wil verhuizen naar een andere plaats of zelfs naar een ander land. Is er sprake van gezamenlijk gezag, dan zal de niet-verzorgende ouder toestemming moeten verlenen voor deze verhuizing. Bij het uitblijven van overeenstemming kan het geschil […]

Lees meer »

Wet doorstroming huurmarkt 2015

Door Kim Van Oosten op 30 nov 2016 / Plaats een reactie

Op 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking getreden. Deze wet heeft onder meer tot gevolg dat verhuurder veiliger kunnen overgaan tot het tijdelijk verhuren van woonruimte. Een veelvoorkomend misverstand is immers, dat huurovereenkomsten voor bepaalde tijd per definitie zouden aflopen door het enkele verloop van de periode waarvoor de overeenkomst is […]

Lees meer »
© 2018 Haulussy The Law Company. Alle rechten voorbehouden — Made By 7