Wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen

Door Kim Van Oosten op 30 mrt 2017 / Plaats een reactie

Op 28 maart jl. is het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Swinkels (D66), Recourt (PvdA) en Van Oosten (VVD) dat in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen beperkt aangenomen. Het voorstel werd met een minimale meerderheid aangenomen. Met het voorstel vindt er een wijziging van het huidige basisstelsel plaats. […]

Lees meer »

Toestemming tot verhuizing met minderjarige kinderen

Door Kim Van Oosten op 23 feb 2017 / Plaats een reactie

Als ouders met minderjarige kinderen uit elkaar gaan, kan het zo zijn dat de hoofdverzorgende ouder met de minderjarigen wil verhuizen naar een andere plaats of zelfs naar een ander land. Is er sprake van gezamenlijk gezag, dan zal de niet-verzorgende ouder toestemming moeten verlenen voor deze verhuizing. Bij het uitblijven van overeenstemming kan het geschil […]

Lees meer »

Wet doorstroming huurmarkt 2015

Door Kim Van Oosten op 30 nov 2016 / Plaats een reactie

Op 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking getreden. Deze wet heeft onder meer tot gevolg dat verhuurder veiliger kunnen overgaan tot het tijdelijk verhuren van woonruimte. Een veelvoorkomend misverstand is immers, dat huurovereenkomsten voor bepaalde tijd per definitie zouden aflopen door het enkele verloop van de periode waarvoor de overeenkomst is […]

Lees meer »

Voorwaardelijk karakter van erkenning door andere man dan verwekker

Door Kim Van Oosten op 08 jul 2016 / Plaats een reactie

Door de erkenning van een kind door een man ontstaat de fictie dat deze man naast de juridische vader van het kind ook de biologische vader van het kind is. Niet altijd is de erkenner echter ook de biologische vader van het kind. Het komt dan ook geregeld voor dat een moeder haar kind laat […]

Lees meer »

Wetsvoorstel herziening partneralimentatie

Door Kim Van Oosten op 29 jun 2016 / Plaats een reactie

Op dit moment ligt er bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot herziening van de partneralimentatie. De initiatiefnemers van dit voorstel willen de partneralimentatie eerlijker, makkelijker en korter maken. Het huidige stelsel van partneralimentatie voldoet volgens hen op veel punten niet (meer). Het nieuwe stelsel zal, als het door de Eerste Kamer wordt aangenomen, slechts […]

Lees meer »

Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden aangenomen

Door Kim Van Oosten op 14 jun 2016 / Plaats een reactie

Dit wetsvoorstel verbetert in Boek 4 BW de bescherming van erfgenamen tegen nalatenschapsschulden. De regering wil door verduidelijking van de regeling voor zuivere aanvaarding voorkomen dat erfgenamen in financiële problemen komen. Straks is pas sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers. Ook komt […]

Lees meer »

Ministers Plasterk en Van der Steur onderzoeken mogelijkheden registratie levenloos geboren kind

Door Kim Van Oosten op 11 apr 2016 / Plaats een reactie

Ouders van wie het kindje levenloos ter wereld komt, hechten doorgaans veel waarde aan de registratie van hun kindje. Ministers Plasterk (BZK) en Van der Steur (V&J) gaan onderzoeken hoe in het huidige systeem van registratie verbetering kan worden gebracht. Dit spraken zij vorige week af met de indieners van een petitie voor registratie van levenloos geboren […]

Lees meer »

Hoge Raad: geen naheffing parkeerbelasting bij invoeren fout kenteken

Door Kim Van Oosten op 26 feb 2016 / Plaats een reactie

De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat er geen naheffing parkeerbelasting mag volgen indien de parkeerder een foutief kenteken heeft ingevoerd. In casu betrof het een parkeerder die via Parkmobile per ongeluk een parkeeractie startte met een verkeerd kenteken. Klik hier  voor de gehele uitspraak.  

Lees meer »

Kamercommissie voor Veiligheid en justitie buigt zich over vechtscheidingen

Door Kim Van Oosten op 28 jan 2016 / Plaats een reactie

Onlangs nam de Tweede Kamer een motie van Jeroen Recourt (PvdA) aan, waarin maatschappelijk betrokken organisaties werd gevraagd om mee te denken over het terugdringen van het aantal vechtscheidingen. De Rechtspraak heeft aangeboden om ook een bijdrage te leveren, nu veel rechters dagelijks geconfronteerd worden met (de gevolgen van) vechtscheidingen. Gewoonweg een beslissing nemen blijkt in […]

Lees meer »

Het wijzigen van de voornamen

Door Kim Van Oosten op 13 jan 2016 / Plaats een reactie

Ieder persoon heeft de voornamen die hem in zijn geboorteakte zijn gegeven. Op verzoek van een meerderjarige of in het geval van een minderjarige, op verzoek van zijn wettelijk vertegenwoordiger, kan de rechtbank een wijziging van de voornamen gelasten. Een dergelijke wijziging kan zowel het wijzigen van een voornaam als het toevoegen of schrappen van […]

Lees meer »
© 2019 Haulussy The Law Company. Alle rechten voorbehouden — Made By 7