Arbeidsrecht

We bellen u terug!

Laat uw telefoonnummer achter, dan bellen we u zo spoedig mogelijk terug.


Openingstijden:

8:30 tot 17:15 op werkdagen.
Zakelijk Arbeidsrecht

Geen enkel bedrijf kan zonder goed personeel. Voor u als ondernemer is het belangrijk een goede arbeidsovereenkomst te hebben. Daarnaast bent u als goed werkgever verplicht  het verloop van de ontwikkelingen van uw werknemer tijdens het dienstverband bij te houden en vast te leggen. Regelmatig gesprekken voeren met de werknemer over zijn/haar functioneren en deze ook vastleggen is belangrijk. De vastleggingen hoeven geen dikke rapportages zijn maar een heldere weergave van hetgeen is besproken en is afgesproken, is voldoende. Zorg er voor dat u de schriftelijke vastleggingen ontvangt en ook voor ontvangst ondertekent. Het gewijzigde arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid WWZ) dat per 1 juli 2015 is ingevoerd vereist dat de werkgever dat een dossier heeft over het functioneren van de werknemer.

Ondanks dat het de bedoeling van minister Asscher was dat het ontslaan van werknemers eenvoudiger zou moeten worden is in de praktijk gebleken dat het tegendeel is bereikt. Ontslag is veel moeilijker geworden omdat de gronden beperkt zijn en, nog belangrijker, de ontslaggronden niet mogen worden ‘opgeteld’. Voor 1 juli 2015 kon de rechter de gronden ‘optellen’ en werd in een ontbindingsprocedure de arbeidsovereenkomst vrijwel altijd ontbonden. Op grond van de WWZ moet de rechter elke grond op zich beoordelen en moet de ontslaggrond ‘voldragen’ zijn. Is deze niet voldragen, volgt er geen ontbinding.

Een andere belangrijke wijziging van het arbeidsrecht is dat bij ontslag op grond van bedrijfseconomische gronden en bij langdurige arbeidsongeschiktheid een ontslagvergunning bij het UWV dient te worden aangevraagd. Deze aanvraag kunt u als werkgever online indienen bij het UWV.

Een andere bedoeling van de WWZ is dat ontslag goedkoper zou worden voor de werkgever. Dit is wel juist gezien de invoering van de zgn. transitievergoeding. De transitievergoeding is verschuldigd als de arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden heeft geduurd. De transitievergoeding is gemaximeerd tot € 76.000,- . Overigens kan het wel zo zijn dat zelfs bij een ontslag op staande voet een transitievergoeding is verschuldigd in het geval de rechter van oordeel is dat de werknemer niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Naast de transitievergoeding kent de WWZ de billijke vergoeding. Volgens recente jurisprudentie kan deze inmiddels oplopen tot €60.000,- bruto terwijl de wetgever de bedoeling voor ogen had dat deze slechts in uitzonderlijke gevallen zou worden toegewezen.

Overigens is het nog steeds mogelijk de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Uiteraard is hiervoor vereist dat beide partijen inzien dat procederen alleen maar verliezers kent.

Belt u ons gerust als u overleg wenst te plegen of vragen heeft.

 

© 2019 Haulussy The Law Company. Alle rechten voorbehouden — Made By 7