Incasso

Incasso

Inning van openstaande vorderingen en het voeren van procedures inclusief beslaglegging. Wist u dat het vooraf beslag leggen (conservatoir beslag) heel effectief kan zijn om uw openstaande vordering te innen. Uiteraard moeten de kosten wel in verhouding staan tot de openstaande vordering. We kunnen u de kosten per zaak voorrekenen zodat u een gedegen beslissing kan nemen. Ook kunnen we adviseren waarop u beslag kan leggen.

Geef een reactie