Tarieven

Wij werken op een aantal manieren samen met onze cliënten voor wat betreft onze honorering:

  1. aantal uren maal tarief;
  2. vaste prijs;
  3. verlaagd tarief maal aantal uren en percentage over de financiële opbrengst;
  4. afname vast aantal uren per jaar tegen gereduceerd tarief;
  5. vaste prijs per incassotraject + percentage over het geïncasseerde bedrag.
  6. no-cure no-pay bij incasso van facturen niet ouder dan 12 maanden.

Het is advocaten toegestaan bij incassozaken op basis van “no cure no pay” te werken. Wij stellen als voorwaarde dat de factuur of facturen niet ouder zijn dan 12 maanden.

Ook letselschadezaken mogen onder bijzondere voorwaarden door de Orde van Advocaten vastgesteld op basis van “no-cure no-pay worden behandeld. In een persoonlijk gesprek kunnen wij u die voorwaarden toelichten.

Afhankelijk van het financieel belang van de zaak en de ervaring van de behandelend advocaat, varieert het toepasselijk uurtarief van € 175,- tot € 275,- exclusief 7% kantoorkosten en exclusief 21% BTW.

Een eerste onderhoud (maximaal een half uur) is kosteloos en vrijblijvend. In dit onderhoud geven wij u advies over uw kansen en mogelijkheden in uw zaak. Ook worden de kosten met u besproken zodat u een goede kosten en baten afweging kunt maken.

Ook behandelen we zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand van de overheid. Klik hier om te zien of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en te berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage zal zijn. Wij wijzen u er op dat bij familierecht-zaken hogere eigen bijdragen worden opgelegd dan bij andere zaken. Hoe hoog uw eigen bijdrage is kunt u hier vinden.

Bij een procedure moet u, naast ons honorarium of de eigen bijdrage, rekening houden met kosten van derden. Dit kunnen deurwaarderskosten zijn (bij een dagvaardingsprocedure) maar in ieder geval altijd griffierechten.  De griffierechten zijn lager als u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

We bellen u terug!

Laat uw telefoonnummer achter, dan bellen we u zo spoedig mogelijk terug.


    Openingstijden:

    8:30 tot 17:15 op werkdagen.